Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Unsere Sprachkurse in Kooperation mit dem Goetheverlag

Wortschatz

Složené spojky

A1 und A2
Anzahl:
18
Sprache:
CS
Eintrag ergänzen

Wortschatz

Cesta byla sice hezká, ale příliš namáhavá.
Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
Vlak přijel sice včas, ale byl příliš plný.
Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
Hotel byl sice útulný, ale příliš drahý.
Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
Pojede buď autobusem nebo vlakem.
Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
Přijede buď dnes večer nebo zítra ráno.
Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
Bude bydlet buď u nás nebo v hotelu.
Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
Mluví jak španělsky, tak anglicky.
Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
Žila jak v Madridu, tak v Londýně.
Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
Zná jak Španělsko, tak Anglii.
Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
Je nejen hloupý, ale i líný.
Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
Je nejen hezká, ale i inteligentní.
Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
Mluví nejen německy, ale i francouzsky.
Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
Neumím hrát ani na klavír, ani na kytaru.
Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
Neumím (tancovat) ani valčík, ani sambu.
Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
Nemám rád ani operu, ani balet.
Ich mag weder Oper noch Ballett.
Čím rychleji budeš pracovat, tím dřív budeš hotov / hotová.
Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
Čím dřív přijdeš, tím dřív můžeš jít.
Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
Čím je člověk starší, tím je pohodlnější.
Je älter man wird, desto bequemer wird man.