Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Unsere Sprachkurse in Kooperation mit dem Goetheverlag

Wortschatz

Přivlastňovací zájmena 1

A1 und A2
Anzahl:
18
Sprache:
CS
Eintrag ergänzen

Wortschatz

já – můj / moje (svůj / svoje)
ich – mein
Nemůžu najít svůj klíč.
Ich finde meinen Schlüssel nicht.
Nemůžu najít svou jízdenku.
Ich finde meine Fahrkarte nicht.
ty – tvůj / tvoje (svůj / svoje)
du – dein
Našel jsi svůj klíč?
Hast du deinen Schlüssel gefunden?
Našel jsi svou jízdenku?
Hast du deine Fahrkarte gefunden?
on – jeho (svůj / svoje)
er – sein
Nevíš, kde je jeho klíč?
Weißt du, wo sein Schlüssel ist?
Nevíš, kde je jeho jízdenka?
Weißt du, wo seine Fahrkarte ist?
ona – její (svůj / svoje)
sie – ihr
Její peníze jsou pryč.
Ihr Geld ist weg.
A její kreditní karta je také pryč.
Und ihre Kreditkarte ist auch weg.
my – náš / naše (svůj / svoje)
wir – unser
Náš dědeček je nemocný.
Unser Opa ist krank.
Naše babička je zdravá.
Unsere Oma ist gesund.
vy – váš / vaše (svůj / svoje)
ihr – euer
Děti, kde je váš tatínek?
Kinder, wo ist euer Vati?
Děti, kde je vaše maminka?
Kinder, wo ist eure Mutti?